Milkiwean Vital Start program

Pro zdraví odstavených selat a výživu bez medikace Zn

 SPOLEČNOST TROUW NUTRITION VYVINULA SYSTÉM MILKIWEAN VITAL START PRO PODPORU EFEKTIVNÍHO VÝVOJE SELAT V OBDOBÍ ODSTAVU S DŮRAZEM NA JEJICH DLOUHODOBÉ ZDRAVÍ A UŽITKOVOST. ZÁKLADEM SYSTÉMU JE KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K VÝŽIVĚ A ZDRAVÍ.

 

 

 

Hlavní znaky Milkiwean VitalStart programu

  

CHUTNOST
Vytvořený pro stabilní příjem krmiva v období kolem
odstavu.


VODA
Péče o kvalitu vody je předpokladem pro optimální vývoj
selat.


BEZPEČNOST KRMIVA
Sestavený pro kompletní ochranu krmiva.


ZDROJE BÍLKOVIN
Pečlivě vybrané a nakombinované pro optimální
stravitelnost.


AMINOKYSELINOVÝ PROFIL
Speciálně navržený pro přirozenou funkci imunitního
systému.


SPECIFICKÁ ADITIVA
Vhodně nakombinovaná pro podporu mikrobiomu a zdraví.


VLÁKNINA
Optimalizována pro posílení vývoje trávicího traktu
a mikroflóry.

 

MANAGEMENT ODCHOVU SELAT - FEED FARM HEALTH

Při snaze o snížení použití antibiotik a výživě selat bez medikačních dávek zinku se zvyšuje riziko zdravotních komplikací. Zejména v období odstavu je nutné zajistit selatům nejen kvalitní výživu, ale také podmínky v chovu a zdraví. Z tohoto důvodu je třeba Milkiwean Vital program podpořit opatřeními, které jsou zaměřeny na optimalizaci managementu výživy (FEED), chovu (FARM) a zdraví (HEALTH).

 

 

                                           

Pro dosažení optimálních výsledků by měly být využity všechny tři opatření společně a tím vytvořit přepoklady pro dlouhodobé zdraví a užitkovost prasat.

 

 

 MILKIWEAN VITAL START V KRMNÉM SCHÉMATU LIFESTART

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Produkty použité v Milkiwean Vital Start programu

Milkiwean VITAL - kompletní krmivo od 5 až 7 dnů před odstavem do hmotnosti selat 8 – 10 kg

Milkiwean VARIO HEALTH - doplňkové krmivo do krmné směsi ČOS VITAL pro průmyslové výrobny krmných směsí

Selespurt VITAL 12,5 % - koncentrát do krmné směsi ČOS VITAL pro domácí výrobny krmných směsí

Selko pH - pro podporu zdraví selat, hygienu a stabilizaci napájecí vody