Lifestart pro jednotlivé druhy zvířat

V následující části bychom rádi věnovali blíže projektu Lifestart pro jednotlivé druhy zvířat. Vzhledem k aktuálnosti a obsahu daného tématu zařazujeme představu o daném konceptu separátně, tak bude přehledný pro jednotlivé chovatele dle předmětu jejich zájmu. Součástí webové stránky budou i novinky a publikace v rámci druhu.

 

 

LifeStart přináší spojení nejmodernějších poznatků o výživě a zdraví zvířat s praktickými zkušenostmi v managementu farem pro hledání udržitelných cest ke zvyšování produktivity.
Projekt LifeStart je v současné době zaměřen na produkci a napomáhá definovat optimální systém výživy pro odchov zdravějších a výkonnějších mláďat.
Trouw Nutrition přispívá v rámci tohoto projektu ke zvýšení zdraví a užitkovosti aplikací vysoce kvalitní výživy prostřednictvím nových produktů, nových krmných systémů a vývojem správné techniky krmení.

LifeStart má tak potenciál pomoci chovatelům prasat na celém světě zvýšit profit, užitkovost a zároveň snížit spotřebu léčiv i zlepšit welfare prasat. LifeStart je zaměřen na podporu a zdokonalování praktických chovatelských metod s využitím vědy a výzkumu.

 

  

Lifestart  v chovu prasat

Je zaměřen na udržitelný vývoj zemědělství

LifeStart přináší spojení nejmodernějších poznatků o výživě a zdraví zvířat s praktickými zkušenostmi v managementu farem pro hledání udržitelných cest ke zvyšování produktivity. Projekt LifeStart je v současné době zaměřen na produkci selat a napomáhá definovat optimální systém výživy pro odchov zdravějších a výkonnějších selat.

Čtěte více ....   

 

 

 

Lifestart  pro chov skotu

Uchopte příležitost k zlepšení výkonnosti svého stáda

Program LifeStart zlepšuje ziskovost vašeho chovu tím, že podporuje rychlejší vývoj a růst telat, aby se z nich staly zdravé, vysokoprodukční dojnice. Pro realizaci tohotot potenciálu je  programu LifeStart je klíčové pečlivé podávání vysoce kvalitní mléčné náhražky nebo nativního mléka v prvních osmi týdnech života telete. A to v kombinaci s managementem odchovu stanoví pevný základ pro zlepšení celoživotní produkce.

 Čtěte více ....

 

 

 Lifestart  v chovu drůbeže

Spojme růst se zvýšeným příjmem krmiva 

Pokud  mluvíme konceptu Lifestart v chovu drůbeže, tak klíčovým obdobím pro další rozvoj je  první týden života. Pro tuto kritickou fázi vyvinut speciální prestartér pod názvem Chickacare podporující vývoj zažívacího traktu, jater a dalších orgánů.

Čtěte více ....

Více novinek pro jednotlivé druhy zvířat v programu Lifestart naleznete níže......