Skot

Portfolio výrobků pro přežvýkavce postihuje všechny kategorie od mláďat po dospělý skot. Svou skladbou živinových parametrů a použitých surovin ctí požadavky jednotlivých zvířat na produkci, zdravotní stav a zároveň  následuje  poslední výsledky výzkumů a poptávky chovatelů. Vlastní výzkum zaměřený na skutečné potřeby a problémy prvovýroby  se odráží v zastoupení jak tradičních výrobků, tak také unikátních produktů se specifickým účinkem. 

Součástí  odborného servisu postaveného na systému DMS (Dairy Management Support – systém hodnocení chovu firmy NUTRECO) je i výpočet krmných dávek v programu FAAS, jehož základ tvoří NutriOpt (systém analýzy a hodnocení krmiv skrze jednotlivé živiny s predikcí jejich změn v trávicím traktu, bachorové fermentace a úrovně trávení).  Použití těchto moderních postupů a sdílení informací se sesterskými firmami po celém světě, zajistí optimální nastavení chovu a dosažení výsledků nejen v užitkovosti, ale i v ekonomice.

  • MaxCare řada vitamino-minerálních doplňků firmy Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. pro skot, které jsou určeny ke zkrmování na žlab nebo k výrobě krmných směsí. Jsou sestaveny tak, aby naplňovaly veškeré požadavky zvířat na dotaci makroprvků, mikroprvků a vitaminů v součinnosti s podporou užitkovosti, zdraví a reprodukce. Ostatní aditiva mohou být zároveň zakomponována dle doporučených hodnot.

          Vše v jednom produktu. Vše perfektně vyvážené.

  • Aminovitan – řada premixů určených zejména pro výrobce krmných směsí. Premixy jsou vyráběné v různých koncentracích s ohledem na technologické vybavení výrobců. Složení je standardní (naplňující obecné požadavky) nebo specifické dle daných konkrétních požadavků zákazníka na jejich složení, včetně zařazení specifických krmných aditiv.

 

  • Specifické krmné doplňky a krmné směsi vyvinuté a vyráběné za účelem pokrytí specifických požadavků nebo řešení konkrétních problémů (zdravotní stav, reprodukce, produkce,aj.).

 

  • Milkivit mléčné krmné směsi určené pro telata v období mléčné výživy. Použití surovin a živinové složení produktů splňuje požadavky  systému odchovu Lifestart, který využívá růstový potenciál telat a jeho vliv na celoživotní produkci a zdravotní stav - "Metabolic Programming".

 

  • Krmná aditiva – zahrnují nabídku krmných aditiv povolených legislativním systémem.

 

  • Animal Health Products – řada výrobků podporující zdravotní stav zvířat a řešící specifické zdravotní problémy.

 

Přehled mléčných náhražek

 

Konzultace:

Ing. Martin Harsa

tel: +420 724 893 181

e-mail: martin.harsa@trouwnutrition.com