Vitamix

Vitamix Natal

Pro optimalizaci výživy v období porodu

Problém

Porod je jedním z nejkomplikovanějších období reprodukčního cyklu prasnic. Přesto je zde v praxi výživa nejvíce nedokonalá. Většinou se po přesunu na porodnu z technologických důvodů používá směs pro kojící prasnice, která není pro toto období nejvhodnější. Ani krmná směs pro březí prasnice nenaplňuje zcela požadavky na výživu. Vhodná výživa v porodním období však napomáhá eliminovat zácpu a diabetes u prasnic, které přispívají k problémům popisovaným jako SPS (peripartální syndrom prasnic), PDS (poporodní dysgalaktický syndrom) a MMA syndrom.

Odpovídající krmivo a správná krmná technika tedy podporují porod, zajišťují dobrý nástup kvalitní laktace, stimulují vysoký příjem krmiva prasnicemi v laktaci, snižují podíl mrtvě rozených, slabých i neživotaschopných selat a eliminují ztráty selat v prvních dnech po porodu.

 

Způsob aplikace

VITAMIX NATAL použijte od 5 dnů před porodem do 2 dnů po porodu.

Dávkování:

0,5 kg nebo podílem 25 % do krmné směsi KPK v tomto období.

Dosažení maximálního efektu

Pro dosažení maximálního efektu nevynechávejte krmení v období porodu, ale krmte stále kompletní krmnou směs v denní dávce 1,5 kg v kombinaci s 0,5 kg VITAMIXU NATAL.

Balení: pytel 20 kg. 

Doba použitelnosti: dle informací na obalu.

 

Vlastnosti

Svým složením přispívá k optimalizaci výživu prasnic v období porodu.

Výhody

  • Napomáhá optimálnímu mikrobiomu u prasnic

  • Přispívá k hladkému průběhu porodu

  • Použití vede k vyššímu příjmu krmiva a nástupu kvalitní laktace

  • Snižuje výskyt zácpy

  • Eliminuje diabetes prasnic a výskyt SPS, PDS a MMA

  • Zvyšuje vitalitu a imunitu novorozených selat

  • Snižuje  úhyny selat při porodu a po něm

Toto je Vitamix produkt

Kontaktujte nás

Ing. Pavel Grauer
Produktový manažer prasata
M
+420 602 302 712
E
Ing. Pavel Grauer