Trouw Nutrition Biofaktory

N·DYN thiosorb 400

Spolehlivé a nákladově efektivní řešení pro snížení obsahu sirovodíku akumulovaného ve fermentoru.

Vlastnosti

Thiosorb 400 je unikátní forma hydroxidu železitého.

Výhody

Sirovodík obsažený v bioplynu vzniká během anaerobního rozkladu bílkovin a dalších látek obsahující síru. Koncentrace v bioplynu kolísá v rozmezí 0,1 do 2% v závislosti na použitých surovinách. Všeobecně bioplyn produkovaný z kejdy, hnoje nebo průmyslových odpadů obsahuje vysoký podíl sirovodíku, který je značně škodlivý zejména pro vnitřní části spalovací jednotky. Kromě vysoké toxicity významně okyseluje motorový olej a poškozuje kovové části. Souhrn těchto účinků podmiňuje nepříznivý vliv na provoz spalovací jednotky a neefektivní produkci vlastního bioplynu.

Co můžeme dělat?

Přidávání vzduchu je standartní proces, který však snižuje objemovou koncentraci bioplynu a následnou účinnost motoru (přídavek 5 % vzduchu způsobí pokles obsahu metanu o 2 %). Navýšení podílu vzduchu vedoucí k 1% snížení účinnosti motoru rovněž znamená nárůst nákladů o 7000 € za rok u bioplynové stanice o výkonu 500 kW.

Problematická je rovněž přítomnost vzduchu pro metanogenní bakterie, které jsou anaerobní. Zejména směs vzduchu a sirovodíku toxicky ovlivňuje množení přítomné anaerobní bakteriální mikroflóry. Potlačení růstu metanogenních bakterií vede k následné stimulaci konkurenčních mikroorganismů.

Problémem je druhotný deficit mikroprvků.

Chloridy železa – nedostatečné množství narušuje optimální rozmezí pH pro růst bakterií, podporuje korozivní efekt a urychluje ztrátu mikroprvků v substrátu, který za běžných podmínek obsahuje pouze 8-14% železa. Chloridové ionty jsou osmoticky aktivní a způsobují ztrátu vody skrze stěnu bakterií. Bakteriální buňka musí následně vynaložit další energetické rezervy na zpětnou resorbci a udržení optimální koncentrace vody. Tyto negativní podmínky vyvolávající nástup mechanismů pro udržení optimálního prostředí v buňce, nepříznivě ovlivňují účinnost bakteriálního metabolismu nebo přímo jejich množení a tím produkci bioplynu.

Thiosorb 400 aktivně ve fermentoru snižuje podíl síry v substrátu, čímž zabraňuje tvorbě sirovodíku.

Thiosorb 400 chrání při fermentaci metanogenní bakterie nejen před účinky sirovodíku, ale negativním působením čpavku. Narozdíl od klasického chloridu železa reaguje každá molekula hydroxidu železitého (thiosorb 400) se sirovodíkem dvakrát, takže proces eliminace je více efektivní. Redukce hydroxidu železitého:

2 Fe(OH)3 + H2S —› 2 Fe(OH)2 + S + 2H2O

Fe(OH)2+H2S = FeS + 2H2O

Pozn. Rychlost reakčního času 3–4 dny.

Thiosorb 400 vykazuje přidanou hodnotu zejména při dostatku důležitých mikroprvků pro metabolismus bakterií ve fermentoru. Obsah v kg: 400 000 mg Fe (hydroxid železitý).

Dávkování:

0,5 kg thiosorb 400 na tunu substrátu (čerstvé hmoty). Dávka je závislá na koncentraci sirovodíku v bioplynu.

Skladování a přeprava:

Thiosorb 400 je pH-neutrální, ne-korozivní a nerizikový. Skladujte na suchém místě.

Balení:

Paleta 50 x 20kg pytle s thiosorb 400.

Kontaktujte nás

Ing. Marek Daňhel
Konzultant
M
+420 606 693 870
E
Ing. Marek Daňhel