Trouw Nutrition Biofaktory

N·DYN nitroprotect

Redukuje amoniakální zatížení a podporuje růst bakterií ve fermentoru.

Výhody

Amoniak patří do skupiny cytotoxinů, které negativně ovlivňují efektivitu metabolismu metanogenních mikroorganismů.

Unikající a nevyužitý amoniak, který je běžnou součástí bioplynu, poškozuje zejména součásti hlavního motoru.

Vysoké hladiny amoniaku ve vytvořeném bioplynu způsobují ucpávání filtru umístěného před spalovací jednotkou a snižují výrobu elektřiny.

Nitroprotect mění iontové vazby a váže vlastní amoniak /amonný iont/, který je tímto zpětně absorbován a využíván ke stavbě mikrobiálních buněk.

BIOFILM

Rapidní nárůst povrchu bakteriálních buněk spojený s jejich efektivním množením není jen zárukou stability mikrobiálního prostředí. Různé druhy bakterií vytvářejí biofilm, který zvyšuje efektivitu bakteriálního metabolismu a tím podporuje následnou aktivitu tvorby mikrobiální biomasy.

Nitroprotect zlepšuje viskozitu a homogenitu fermentovaného obsahu, redukuje tvorbu pěny a optimalizuje výkon bioplynové stanice.

Dávkování:

0,5 kg přípravku nitroprotect na tunu substrátu (čerstvé hmoty). Dávku lze upravovat podle obsahu amoniaku v bioplynu. Aplikace přímo do fermentovaného substrátu.

Skladování a přeprava:

Nitroprotect je pH neutrální, nekorozivní a bezpečný po manipulaci.

Balení:

40 pytlů na paletě po 25 kg.

Kontaktujte nás

Ing. Marek Daňhel
Konzultant
M
+420 606 693 870
E
Ing. Marek Daňhel