Trouw Nutrition Biofaktory

MaxFat CS/HP

Chráněný krmný tuk

MaxFat CS

představuje kombinaci mastných kyselin palmového oleje a vápníku.  Spojením obou složek vzniká sůl, která je v bachoru stabilní a disociuje až v kyselém prostředí slezu. Uvolněné mastné kyseliny a vápník jsou následně snadno absorbovány ve střevě. Postruminální stravitelnost mastných kyselin je 93 – 96 %.
Působení chráněného tuku MaxFat CS na fermentaci v bachoru je minimální. MaxFat CS neovlivňuje činnost bachorových mikroorganismů, netvoří film na částicích vlákniny a nesnižuje tak její stravitelnost. Při jeho zkrmování zůstává v bachoru zachován poměr kyseliny octové a propionové a nemění se pH bachorové tekutiny.

 

MaxFat HP

MaxFat HP je v bachoru inertní tuk vyrobený hydrogenací mastných kyselin palmového oleje. Mastné kyseliny palmového oleje jsou hydrogenovány pro dosažení vyššího stupně nasycení. Vysoký obsah tuku (99 %) a vysoký bod tání činí z MaxFatu HP ideální zdroj energie pro telata a vysokoprodukční dojnice.
Působení chráněného tuku MaxFat HP na fermentaci v bachoru je minimální. MaxFat HP neovlivňuje činnost bachorových mikroorganismů, netvoří film na částicích vlákniny a nesnižuje tak její stravitelnost. Uvolněné mastné kyseliny jsou snadno absorbovány ve střevě. Při jeho zkrmování zůstává v bachoru zachován poměr kyseliny octové a propionové a nemění se pH bachorové tekutiny. 

Vlastnosti

Inertní tuk z hydrogenovaných mastných kyselin.

Neovlivňuje negativně bachorovou mikroflóru.

Netvoří film na substrátech v předžaludcích.

Vstřebává se až ve střevech s využitím energie i vápníku. 

Výhody

  • Vysoký obsah tuku ve výrobku a vysoký bod tání jsou ideálním zdrojem energie pro telata a vysokoužitkové  dojnice

  • Vykazuje pozitivní vliv na energetický metabolismus dojnic

  • Pozitivně ovlivňuje reprodukční ukazatele

  • Zvyšuje obsah tuku v mléce

Kontaktujte nás

Ing. Martin Harsa
Produktový manažer skot
M
+420 724 893 181
E
Ing. Martin Harsa