Kombisol

Kombisol E

Na ochranu jater a plodnost

 

Problém

Vitamin E se řadí mezi nejúčinnější antioxidanty, které chrání organismus před nepříznivým vlivem volných radikálů. Při nedostatku vitaminu E dochází vlivem zvýšené tvorby toxických peroxidů k destrukci buněčných membrán, což má za následek degeneraci zejména kosterní a srdeční svaloviny, jater, mozku a cév. U selat, telat a jehňat tak mluvíme o nutriční svalové dystrofii, která se projevuje různě velkými ložisky světlé až bílé barvy ve svalech. U drůbeže nedostatek vitaminu E způsobuje nutriční onemocnění zvané encefalomalácie (nekrotické poškození mozku) a exudativní diatézu (zvýšená propustnost krevních kapilár).

 

Způsob aplikace

Kombisol E se přidává do pitné vody nebo mléka zpravidla po dobu 5 – 10 dnů. Aplikaci lze opakovat po 3 – 4 týdnech. Roztok je nutno připravovat denně čerstvý, chránit před přímým slunečním světlem a co nejrychleji spotřebovat.

 

Nepodávat neředěný přípravek!

 

Dávkování 

 
DRŮBEŽ
200 – 300 ml / 1000 l pitné vody ml/1000 ks ml/10 kg ž. hm. ml/100 kg ž. hm.
mladá drůbež do 3 týdnů stáří

10 - 30

0,3 3
výkrm a odchov drůbeže nad 3 týdny stáří 30 - 60 

0,2 - 0,3

2 - 3

dospělá hrabavá drůbež 

(slepice, bažant, perlička, křepelka, koroptev, aj.)

50  0,25 2,5
krůta 100 0,2 2
dospělá vodní drůbež (husy, kachny) 60 0,2

2

 

SAVCI
  ml/ ks ml/10 kg ž. hm. ml/100 kg ž. hm.
sele, jehně, kůzle (5 kg) 0,1 0,2 2
tele, hříbě (150 kg) 1,5 0,1 1

prase (80 kg)

0,4 0,05 0,5
kůň (500 kg) 2 0,04 0,4
králík, nutrie (4 kg)  0,1 0,2 2
pes, kočka (5 kg) 0,2  0,4 4
morče, drobní hlodavci (0,5 kg)  

0,2 

2

 

Složení v 1 ml:

vitamin E 200 mg.

Balení: 30 ml, 1000 ml

Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby.

Vlastnosti

Podporuje oxido - redukční procesy v organismu.

Zlepšuje reprodukční ukazatele.

Chrání jaterní parenchym.

Výhody

  • Prevence tukové degenerace jater

  • Poruchy plodnosti samců i samic

  • Léčba nutriční svalové dystrofie aj. 

  • Snižuje výskyt syndromu náhlých úhynů a kardiovaskulárních poruch

  • Zvyšuje imunitní odpověď a adaptaci na stres 

Kombisol

Kontaktujte nás

Ing. Karolina Novotná
Produktový manažer AHP
M
+420 724 295 213
E
Ing. Karolina Novotná