Addcon

Kofasil Life M

Heterofermentativní bakteriální přípravek pro zlepšení fermentace a aerobní stability siláže.

Vlastnosti

KOFASIL®LIFE „M“ je biologické aditivum do siláží zlepšující aerobní stabilitu vyrobených krmiv. Vhodný je především pro silážování nejen celých rostlin kukuřice, ale i jejich částí (CCM, LKS) a travních porostů.

Potlačuje rozvoj kvasinek, plísní a tím efektivně brání tvorbě mykotoxinů a přehřívání siláže v průběhu skladování. 

Dávkování:

KOFASIL®LIFE „M“ – dávka připraveného roztoku: 1–2 l/t silážované hmoty (v závislosti na výkonu použitého aplikátoru).

Přípravek je dodáván v suchém stavu a rozpouští se ve vodě před vlastní aplikací. Nádobu s přípravkem doplníme teplou vodou o teplotě 20 – 22 °C, kterou ponecháme ve tmě při teplotě 19 - 25 °C. K dalšímu použití je roztok připraven za 48 hodin.

Před vlastní aplikací ředíme 5 l takto vzniklé čerstvé kultury s doplněním vody na 100 až 200 litrů.

Balení:

5 – litrová nádoba KOFASIL®LIFE „M“ vystačí na ošetření 100 tun hmoty.

Vlastnosti a skladování:

Obsahuje Lactobacilus DSM 13573 (min. 1 x 108 CFU/g). Skladování originálního suchého produktu: 24 měsíců od data výroby při pokojové teplotě (max. 20 °C), při teplotě - 18 °C - 3 roky, čerstvá kapalná kultura 10 dní a při chladírenské teplotě 4 týdny.

Výhody

Mezi hlavní výhody použití patří:

  • snížení ztráty krmiv a energie;

  • prevence vzniku plísní a produkci mykotoxinů;

  • optimalizace výnosu bioplynu vzhledem k množství použitého substrátu;

  • teplotní stabilita hmoty po vlastním procesu silážování.

Udržitelnost

Přípravek byl oficiálně testován německým systémem DLG v kategorii účinnosti 2.

Kontaktujte nás

Ing. Marek Daňhel
Konzultant
M
+420 606 693 870
E
Ing. Marek Daňhel