Poradenství a odborný servis pro hospodářská zvířata

Poskytování kvalitních a komplexních služeb zákazníkům je tradičně nejvyšší prioritou společnosti Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. Nadstandardní servis ve výživě i souvisejících oblastech se stal hlavním pilířem naší práce.

Propracovaný systém poradenských a servisních služeb je výsledkem dlouholeté práce i zkušeností. Jeho prostřednictvím se snažíme přispět našim zákazníkům ke zvyšování efektivity produkce, rentability, konkurenceschopnosti a udržitelnosti chovu hospodářských zvířat.

Na kvalitě servisu neustále pracujeme a průběžně do něj implementujeme nejnovější  vědecké i praktické poznatky. V plné míře využíváme zejména informace z výzkumu a vývoje mateřské firmy NUTRECO R&D, výzkumných center a farem. Spolupracujeme rovněž s kolegy ze sesterských zahraničních společností, výzkumnými pracovišti, univerzitami i předními chovy prakticky z celého světa. Podpora naší mateřské společnosti NUTRECO, jedné z největších a nejvýznamnějších firem z oblasti výživy zvířat, přináší do naší společnosti inovativní přístupy a moderní světové trendy, které prostřednictvím servisu přenášíme k našim zákazníkům.

Skot

V oblasti výživy skotu jsou základním nástrojem našeho servisu speciální systémy pro hodnocení chovů. Ve firmě NUTRECO byl vyvinut tzv. Dairy Management System – DMS. Je koncipován pro všechny kategorie skotu. Zahrnuje nejen potřeby a požadavky jednotlivých kategorií, ale zároveň zohledňuje i všechny vlivy na užitkovost včetně hodnocení krmiv a welfare. Systém hodnocení krmiv je postaven nejen na analýze jednotlivých živin, ale i predikci chování jednotlivých komponent v trávicím traktu skotu.

Společnost Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. disponuje vlastním softwarovým programem FAAS pro optimalizaci krmných dávek, který byl vytvořen firmou Trouw Nutrition International na základě dlouholetých analýz dat z celého světa. Tento program není zaměřen pouze na obecnou kalkulaci potřeby živin, ale na základě výzkumných prací z vlastních výzkumných center dokáže velmi úspěšně pracovat i s fermentací a chováním jednotlivých krmiv a jejich frakcí v jednotlivých částech trávicího traktu, shrnutých do systému RUMENAC. Součástí systému optimalizace krmných dávek jsou i operativní rozbory krmiv v laboratoři BLGG systémem NIR. Zároveň i nadále pokračujeme v dlouholeté spolupráci s mnoha regionálními laboratořemi v ČR.

Drůbež

Naše poradenství a servis zahrnuje veškeré kategorie drůbeže.  Zaměřujeme se především na optimalizace krmných směsí s využitím vlastního softwaru OPTIMIX, který je pravidelně inovován. K optimalizaci také nově využíváme moderní softwarový program FAAS. Přesnost těchto programů, které máme k dispozici, je podpořena detailní znalostí používaných surovin, jejichž analýzy provádíme a zajišťujeme v rámci servisu.

Snažíme se přizpůsobit úroveň živinových potřeb drůbeže aktuálnímu stavu na konkrétních farmách, k čemuž nám napomáhají i naši veterinární specialisté. Pro zajištění našeho kompletního servisu máme k dispozici také ekonomický modelační software, pro ještě detailnější přístup k hodnocení probíhajících výkrmů drůbeže na jednotlivých farmách zákazníků.

Průběžně také inovujeme naše produkty se zaměřením zvláště na zdraví zvířat.  Tím přispíváme ke snížení používání antibiotik a následnému zvyšování účinnosti krmných směsí. Napomáháme tak k udržitelnosti výkrmů a chovů drůbeže v České republice.

Prasata

Servisní a poradenskou činnost v chovech prasat zaměřujeme na výživu, chov, zdravotní stav a management pro všechny kategorie prasat.

Naše poradenství zahrnuje i posouzení dostupnosti a kvality krmiv, úrovně farmy a managementu. Vypracováváme kompletní projekty výživy obsahující návrhy receptur krmných směsí, techniky krmení, krmných i růstových křivek. Kontrolujeme, vyhodnocujeme a navrhujeme nejen změny v intenzitě a kvalitě, ale i v managementu výživy a souvisejících oblastech.

Při servisu využíváme vlastní kompletní software pro optimalizaci výživy prasat. Jedná se především o tradiční software receptur krmných směsí OPTIMIX, moderní software pro optimalizaci krmných směsí a tekutého krmení prasat FAAS, matematický model růstu prasat SIMEON pro ekonomické zhodnocení výkrmu prasat a volbu optimální strategie ve výkrmu, software pro statistické vyhodnocení údajů z jatek JATKY II a software na optimalizaci výživy prasnic PRASNICE. Účinným nástrojem pro zvyšování efektivity chovu prasat je systém tzv. Výživy prasnic na kondici.

Provádíme rovněž odborná školení pracovníků na všech úrovních výroby krmiv i chovů a snažíme se hledat optimální řešení pro každou farmu.

Díky dlouholetému komplexnímu a systematickému přístupu k rozvíjení servisní činnosti v oblasti výživy prasat i v souvisejících oblastech se nám podařilo získat vysoký kredit u zákazníků a image garanta pokroku ve výživě a chovu prasat v ČR.