Laboratorní služby Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.

Laboratoř naší společnosti je svým vybavením a přístupem zaměřena především na  rychlou a spolehlivou kontrolu jak surovin používaných pro vlastní výrobu, tak i vzorků přicházejících od našich zákazníků.

 

 

V rámci našich služeb zejména poskytujeme: 

  • jednoznačnou identifikaci používaných doplňkových látek (kvalitativní analýza);
  • kvantitativní stanovení v případě krmných surovin, finálních krmných směsí a siláží.

 

Celkově jsou naše analýzy zaměřeny na: 

Stanovení výživových parametrů:

jako jsou bílkoviny, vláknina, popel, škrob, tuky aj. ve vzorcích surovin a krmných směsí metodou NIR tj. blízké infračervené spektroskopie. 

Pro toto stanovení nezbytnou, dostatečně rozsáhlou a kvalitní databázi dostupných kalibrací nám poskytuje holandská akreditovaná laboratoř MasterLab, která je součástí společnosti Trouw Nutrition  a má více jak 25 let zkušeností s používáním NIR technologie. Nespornou výhodou oproti klasickému rozboru pro tyto parametry je rychlost analýzy a v neposlední řadě i výrazně nižší finanční náročnost.

 

Přehled aktuálních kalibrací, které jsou vám k dispozici.

   MasterLab NIR Calibrations XDS 130420107.xls

 

Stanovení mykotoxinů:

z hlediska bezpečnosti krmiv je množství přítomných mykotoxinů v krmivu zásadní informací. Pro toto stanovení je laboratoř vybavena přístrojem MycoMaster využívající metodu  imunoafinitní chromatografie pro kvantitativní analýzu těchto hlavních typů mykotoxinů:  

  • zearalenonu;
  • deoxynivalenolu (DON);
  • vomitoxinu;
  • aflatoxinů;
  • fuminosinů;
  • ochtatoxinu A;
  • T2-HT2.

 

 

 

 V současné době rutinně stanovujeme deoxinyvalenol a zearalenon, ostatní mykotoxiny z výše jmenovaných jen po předchozí domluvě. 

Sítovou analýzu:

- na sítech o velikosti ok 0,18 mm; 0,25 mm; 0,5 mm; 0,7 mm; 1 mm; 1,4 mm a 2 mm.

Stanovení popela, sušiny, pH a hustoty:

- standardními laboratorními postupy. 

Ostatní organická a anorganická stanovení zajišťujeme prostřednictvím naší smluvní akreditované laboratoře MasterLab.

 

 

Kontakt: 

Oddělení Kontroly kvality

tel.: +420 281 925 076

Mail: lab.tnb@nutreco.com

 

Žádanku o možné analýzy v rámci aktivit naší laboratoře naleznete zde: Žádanka TNB-MT .doc