Poděkování za účast - seminář Zámek Valeč 2019

23 říjen 2019

Dobrý den, 

rádi bychom poděkovali touto formou všem, kteří přispěli svojí účastí k příjemné atmosféře na semináři věnovaném problematice chovu prasat. Děkujeme i za pomoc spojenou přímo s organizací. 

Váš tým Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.