Inovace: Řízené trhem, na základě vědy

Ve výzkumu výživy zvířat máme čtyři hlavní oblasti pro inovace:

Výzkumná & vývojová centra

Výzkumné centrum, Kanada

Agresearch Farm je výzkumné středisko se 344 hektary v Burfordu ve státě Ontario, kde od roku 1992 provádíme výzkumné studie. Toto zařízení zahrnuje výzkumná a vývojová pracoviště pro mléčný skot, prasata i drůbež. Jedná se o největší soukromé zařízení pro výzkum a vývoj v oblasti zvířat v Kanadě a jedno z největších v Severní Americe. Naši výzkumní pracovníci plánují a realizují výzkumné projekty podporované prvotřídními institucemi, které mají přístup k nejnovějším technologiím. Tým vykazuje v průměru 10leté zkušenosti ve výzkumu mléčného skotu, prasat a drůbeže. Další pomoc zajišťují tři veterinární experti orientující se na konkrétní druhy.

Výzkumné centrum potravin, Španělsko

Výzkumné centrum potravin ve Španělsku vyvíjí technologii zpracování drůbežího masa, nové výrobky z drůbežího masa a inovační a optimálně vyhovující balení. Důležitou oblastí zájmu je bezpečnost potravin. Výzkumný tým má odborné znalosti v molekulární biologii, mikrobiologii, imunologii a testování in vitro. Součástí zařízení je poloprovoz masné výroby, kuchyně, místnost pro degustace a laboratoř.

Výzkumné centrum adtiv, Nizozemí

Výzkumné centrum aditiv Nutreco posuzuje nově zjištěné potenciální přísady do krmiv. Výzkumní pracovníci hodnotí nutriční a funkční obsah přísad a funkčnost, která může přispět k optimální produkci, zdraví zvířat a kvalitě výrobků. Výzkumný tým spolupracuje s výzkumnými týmy zaměřenými na konkrétní druhy s cílem pracovat v součinnosti a přinášet nové nápady pro náš inovační proces. Výzkumná laboratoř Nutreco je k dispozici všem výzkumným týmům a je vybavena pro Q-PCR studie, molekulární biologii, mikrobiologii, imunologii a zkoušení in vitro i modely trávení.

Výzkumné centrum drůbeže, Španělsko

Výzkumné centrum drůbeže zahrnuje tým odborníků na účinné a optimální využití krmiv, produkční výkon, zdraví a pohodu drůbeže a králíků. Výzkumné centrum drůbeže ve Španělsku zahrnuje objekty pro brojlery, rodičovská hejna, nosnice a králíky. Je zde speciální jednotka pro studii fyziologie, trávení a zařízení pro optimalizaci výživy zvířat v různých chovných systémech. Krmiva potřebná pro tyto aktivity zajišťuje závod na výzkum krmiv a laboratoř provádí požadované nutriční analýzy.

Výzkumné centrum přežvýkavců, Nizozemí

Výzkumné centrum přežvýkavců reprezentuje mezinárodní tým vědců pracujících na výživě mléčného skotu, masného skotu a telat. V našich experimentech jsou studovány příjmy krmiv na mléčných farmách, nutriční fyziologie a zdraví. Skupina zahrnuje také druhou farmu využívanou pro studie chovaných přežvýkavců, jatečných a mléčných telat. Zde jsou prováděna hodnocení mléčného krmení, odstavování a růstu se zaměřením na účinnost chovu a krmení, ale především na vývoj a zdraví zvířat. Řadu experimentálních možností doplňují modely in vitro a in situ. Výzkum přežvýkavců je zaměřen na vývoj produktů a koncepcí. Stejně důležitá je kvantifikace výživových procesů pro naše nutriční modely. Tyto snahy si kladou za cíl další vývoj mléčné a masné produkce, které jsou optimální z pohledu ekonomičnosti i životního prostředí. 

Výzkumné centrum pro chov prasat, Nizozemí

Výzkumné centrum pro chov prasat má svůj odborný tým a zařízení pro výzkum výživy pro prasnice, selata i vepře. Toto centrum je vybaveno výzkumnou technikou, která pracovníkům umožňuje provádět podrobný nutriční výzkum zaměřený na zlepšení účinnosti krmení, výživu a zdraví selat a prasnic. Nové zařízení má k dispozici unikátní krmné a napájecí stanice a dohled pomocí videokamer, které umožňují individuálně monitorovat krmné chování všech kategorií prasat, i když jsou ustájena hromadně. Nutreco tak může studovat charakteristiky příjmu vody a krmiva. Rovněž disponuje jednotkou pro studie související se zdravím, fyziologií a stravitelností. Zde mohou výzkumní pracovníci simulovat podmínky, které se přirozeně vyskytují na farmách.