Inovace

Inovace je naše DNA

Inovace jsou nejdůležitější z klíčových hodnot společnosti Trouw Nutrition. Ve výzkumných a vývojových centrech mateřské společnosti Nutreco probíhá na globální bázi neustále výzkum a vývoj inovací, které napomáhají dceřiným společnostem přinášet novinky chovatelům v mnoha zemích. Výzkumem v oblasti výživy drůbeže, přežvýkavců, prasat, krmných aditiv i potravin se zabývá více než stovka odborníků. R&D (výzkum a vývoj) společnosti Nutreco disponuje šesti velkými výzkumnými centry v Kanadě, Španělsku a Nizozemí. Interní výzkum doplňuje více než 40letá výzkumná spolupráce s vědeckými institucemi po celém světě. Činnosti R&D společnosti věrně kopírují potřeby trhu. Výzkumná a vývojová centra v Evropě a Severní Americe úzce spolupracují a koordinují rozhraní mezi Nutreco R&D a dceřinými společnostmi Trouw Nutrition s cílem zajistit perfektní shodu mezi lokálními potřebami a celosvětovým pojetím výživy.

 

“Nutreco aplikuje výzkum a vývoj ve výživě k podpoře globální produkce bílkovin živočišného původu.”

Leo den Hartog

Director Nutreco R&D and Quality Affairs