Drůbež

Pro drůbež nabízíme širokou škálu produktů pro výrobce krmných směsí, samovýrobce, farmáře, veterinární lékaře a nezapomínáme ani na drobnochovatele. Velká část portfolia našich produktů, je převážně z vlastní výroby, které neustále inovujeme dle nejnovějších poznatků z výživy hospodářských zvířat. Průběžně do něj také doplňujeme i produkty našich partnerů, pro kompletní zajištění potřeb našich zákazníků. Proto zde najdete produkty zcela unikátní z pohledu složení, zpracování a kvality.

Samozřejmostí je i naše odborná pomoc. Naši konzultanti a veterinární lékaři Vám pomohou při výběru vhodného produktu případně při tvorbě receptur krmných směsí, s přihlédnutím k zdravotnímu stavu, aktuálním živinovým požadavkům drůbeže i ekonomickým aspektům v konkrétních chovech.

-          Premixy – v našem portfoliu je nabídka premixů pro všechny kategorie drůbeže. Jsou určeny především pro výrobce krmných směsí, pro které vyrábíme premixy v různých koncentracích dle technologických potřeb zákazníka. Dále je rozlišujeme dle hladin jednotlivých složek na standardní (Aminovitan) a plusovou řadu (Aminovitan Plus). Pro doplnění také vyrábíme speciální premixy určené k řešení mimořádných situací v chovech drůbeže a aktuálním potřebám zákazníků s možným využitím všech krmných aditiv povolených naší legislativou.

-          Vitamino-minerální doplňky – obsahují vitamíny, minerály, ale také aminokyseliny. Můžeme je upravit dle konkrétních potřeb zákazníka, jak složením, tak i koncentrací těchto doplňků (Aminovitan Makro). Ve stálé nabídce máme standardní řadu těchto doplňků (Nutrimix), určené zvláště pro drobnochovatele.

-          Tekuté vitamínové koncentráty – jsou určeny především pro aplikaci přes napájecí vodu. Jsou oblíbené u chovatelů zvláště pro svoji jednoduchou a okamžitou aplikaci

-          Speciální podpůrné přípravky - jsou určeny především pro řešení konkrétních problémů, se kterými se můžeme setkat v chovech drůbeže. Tyto přípravky členíme dle účinků do zvláštních sekcí. Na doplnění jsou zde i přípravky pro acidifikaci napájecí vody a krmiva. V rámci prevence chorob drůbeže jsou zde uvedeny také desinfekční přípravky.

Konzultace:

Ing. Radek Mašek

tel: +420 724 007 355

e-mail: radek.masek@trouwnutrition.com