Jakost a certifikace

Kvalita a bezpečnost krmiv

NUTRACE

Trouw Nutrition bere kvalitu a bezpečnost krmiv jako velmi důležitou. Všichni dodavatelé krmných aditiv a krmných materiálů jsou vybíráni, aby vyhovovaly standardům Trouw Nutrition, stejně jako požadavkům platné legislativy. Naše postupy jsou striktně kontrolovány, aby vyhovovaly potřebám zákazníků a právním požadavkům. Kvalita a bezpečnost krmiv v Trouw Nutrition je zajišťována na základě zavedení Nutreco program kvality od krmiva k  potravině: Nutrace.

Nutrace zabezpečuje bezpečnost a kvalitu od krmných přísad až po konečný produkt. Zároveň zaručuje kvalitu produktů a služeb Trouw Nutrition. A zrovna tak zlepšuje provoz a ziskovost (výnosnost) pro jeho zákazníky a jejich partnery v potravinovém řetězci.

Nutrace program, používaný ve všech obchodních činnostech Nutreco pro všechny produkty a služby Nutreco, respektuje požadavky zákazníků, legislativy a kompatibilitu s mezinárodními standardy. Obsahuje pět Nutrace standardů:

  1. Ověření kvality
  2. Hodnocení ingrediencí a management
  3. Monitoring
  4. Risk management
  5. Sledování a stopování

Celosvětová kvalita krmiva a potravin navazuje uvnitř Trouw Nutrition International B.V., a je plně vyhovující pro Nutrace. Trouw Nutrition je úplnou součástí Nutreco globální sítě, a díky tomu zaručuje kvalitu a bezpečnost od nákupu po dodání a příjem u zákazníka.

Ověření kvality

Trouw Nutrition výrobní místa pracují podle mezinárodně přijatých a známých standardů kvality, včetně unikátního premium HACCP systému. Všechny podniky jsou podrobovány kontrole HSEQ (zdraví, bezpečnost, životní prostředí a kvalita) standardů a jsou auditované na pravidelném základě.

Hodnocení ingrediencí a managementu

Trouw Nutrition vyvinula a zavedla systém Global Supplier and Product Assessment System (SUPRAS) jako nástroj pro své zdroje a zásobování a útvar hodnocení kvality (Q&A) k jištění všech jejich dodávek.

Monitoring

Detailního monitorovacího programu ve všech důležitých stupních od suroviny po konečný produkt je dosaženo díky celosvětově harmonizovanému monitorovacímu systému a programu kontroly kvality. Trouw Nutrition používá centrální databázi pro hlášení nežádoucích substancí a ingrediencí.

Analýzy jsou prováděny pod dozorem vlastní Trouw Nutrition laboratoře MasterLab.

Risk management

Trouw Nutrition zavedla risk management systém k prevenci rizik.

Byl vytvořen krizový manuál na základě zkušeností a simulace. Specifikuje potřebná opatření k nápravě, komunikaci a potřebě stahování zboží. Krizový tým je připraven minimalizovat dopad události. Trouw Nutrition je připojeno k Nutreco International systému bezpečnostního varování a je schopno přijmout  okamžitě platný postup.

Sledování a stopování

Přesný a dosažitelný záznam o všech surovinách, výrobcích a dodaných krmivech s rychlými vstupními a výstupními informacemi.

Přidaná hodnota Nutrace pro zákazníky je:

- Certifikovaný systém kvality s garancí dodání zboží, odpovídající a spolehlivý výrobek.

- Zabezpečení vstupu a výběru spolehlivého dodavatele podle Hodnocení ingrediencí a management, nabízet bezpečná a vysoce kvalitní krmná aditiva, krmné materiály a speciální produkty.

- Celosvětové monitorování se zabezpečením bezpečnosti produktu a sdílení analytických dat.

- Risk management s předcházením krizových situací a zabezpečení profesionálního řízení v případě reálné krizové situace.

- Rychlé sledování a stopování minimalizující nebezpečí stahování výrobku a zabezpečení informací o zboží od dodávky suroviny po dodání zákazníkovi: Spolehlivost dohledatelnosti.

 

Systém kvality v Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.

Firma Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. má zaveden systém ISO 9001. V roce 2016 proběhla recertifikace na ČSN EN ISO 9001:2009, který byl schválen 26.1.2016 s platností do 15.1.2022. Certifikát byl udělen Bureau Veritas certification.

Oblast certifikace je:

Výroba premixů krmných aditiv pro výrobce krmných směsí, doplňkových krmiv pro hospodářská a společenská zvířata a přípravků pro veterinární použití.

ISO 9001 Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o..pdf

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. je držitelem certifikátu GMP+ standardu B1 uděleného TUV SUD Management Service GmbH, registrační číslo 12 000 47508 TMS ze dne 20.3.2020 s platností do 3.3.2023.

Certifikát GMP+ pro obchod a výrobu.pdf

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. také jako výrobce veterinárních léčivých přípravků má povolení k výrobě číslo: 363/2019/CGMP udělené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se sídlem v Brně.

Certifikát pro veterinární přípravky_SVP_GMP USKVBL 2019.pdf

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. je také registrován jako distributor veterinárních léčivých přípravků podle zákona č.378/2007 Sb., o léčivech.

Povolení číslo: 354/2014/RDI.

2014 Povolení k distribuci VLP.pdf

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. je také držitelem Certifikátu správné výrobní praxe uděleného Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se sídlem v Brně.

Číslo certifikátu: 318/2017/CGMP.

 Certifikát GMP 2017.pdf

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. je také držitelem Certifikátu pro ekologické zemědělství, který byl vydán společností ABCERT AG, Komenského 1, Jihlava, 586 01 CZ, CZ-BIO-002.

 Číslo certifikátu: MLAA - AZ3C7V

Certifikát pro ekologické zemědělství 2018.pdf

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. také pracuje od roku 2011 v unikátním premium HACCP systému používaném ve všech provozech Trouw Nutrition po celém světě.

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. je registrováno u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se sídlem v Brně, Odboru bezpečnosti krmiv a půdy pod číslem - alfa CZ 800218-01.