Skot

Portfolio výrobků pro přežvýkavce postihuje všechny kategorie od mláďat po dospělý skot. Svou skladbou živinových parametrů a použitých surovin ctí požadavky jednotlivých zvířat na produkci, zdravotní stav a zároveň  následuje  poslední výsledky výzkumů a poptávky chovatelů. Vlastní výzkum zaměřený na skutečné potřeby a problémy prvovýroby  se odráží v zastoupení jak tradičních výrobků, tak také unikátních produktů se specifickým účinkem. 

Součástí  odborného servisu postaveného na systému DMS (Dairy Management Support – systém hodnocení chovu firmy NUTRECO), je i výpočet krmných dávek v programu BOSS, jehož základ tvoří RUMENAC (systém hodnocení krmiv a jednotlivých živin s predikcí jejich chování v trávicím traktu, bachorové fermentace a úrovně trávení).  Použití těchto moderních postupů a sdílení informací se sesterskými firmami po celém světě, zajistí optimální nastavení chovu a dosažení výsledků nejen v užitkovosti, ale i v ekonomice.

MaxCare řada vitamino-minerálních doplňků firmy Trouw Nutrition Biofaktory pro skot, které jsou určeny ke zkrmování na žlab nebo k výrobě krmných směsí. Jsou sestaveny tak, aby naplňovaly veškeré požadavky zvířat na dotaci makroprvků, mikroprvků a vitaminů v součinnosti s podporou užitkovosti, zdraví a reprodukce zvířat. Ostatní aditiva mohou být zároveň zakomponována dle doporučených hodnot. Vše v jednom produktu. Vše perfektně vyvážené.

Aminovitan – řada premixů firmy Trouw Nutrition Biofaktory určených zejména pro výrobce krmných směsí. Premixy jsou vyráběné v různých koncentracích s ohledem na technologické vybavení výrobců krmných směsí. Složení je standardní (naplňující obecné požadavky) nebo specifické, dle daných konkrétních požadavků zákazníka na jejich složení, včetně zařazení specifických krmných aditiv.

Specifické krmné doplňky a krmné směsi vyvinuté a vyráběné za účelem pokrytí specifických požadavků nebo řešení konkrétních problémů se (zdravotním stavem, reprodukcí, produkcí, …).

– Milkivit mléčné krmné směsi určené pro telata v období mléčné výživy. Použití surovin a živinové složení produktů řady NutriMilk  vychází ze systému odchovu telat Metabolic Programming.

Krmná aditiva – zahrnují nabídku krmných aditiv povolených legislativním systémem.

Animal Health Products – řada výrobků podporující zdravotní stav zvířat a řešící specifické zdravotní problémy.

Krmení pro lepší budoucnost

Přehled mléčných náhražek

Konzultace:

Ing. Martin Harsa

tel: +420 724 893 181

e-mail: martin.harsa@trouwnutrition.com