Poděkování za účast na semináři

24 listopad 2017

Rádi bychom všem účastníkům semináře věnovanému problematice chovu skotu ve Vílanci poděkovali za účast a příjemnou atmosféru, kterou v daném prostředí vytvořili.

Budeme se těšit naviděnou na dalším ročníku. 

Váš tým Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.