Poděkování za účast na semináři - Problematika chovu prasat, Valeč 2017

25 říjen 2017

Rádi bychom Vám poděkovali  za účast a příjemnou atmosféru vytvořenou na semináři společnosti Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., který byl věnován aktuální problémům v chovu prasat.

Budeme  se těšit na viděnou na dalších akcích.  

S přátelským pozdravem kolektiv Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.